மொச்சை | arusuvai

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மொச்சைக்கொட்டை குழம்பு Vr Scorp (0)
கச்சான் அல்வா DHUSHYANTHY (4)
மொச்சைக் குழம்பு. mythilibabu (2)
வெஜ் கறி குழம்பு Vani Vasu (3)
பிதுக்கு பருப்பு புளிக்குழம்பு senthamizh selvi (2)
பிதுக்கு பருப்பு சுண்டல் - 2 senthamizh selvi (0)
பிதுக்கு பருப்பு சுண்டல் - 1 senthamizh selvi (0)
மொச்சை பயிறு குழம்பு Vani Vasu (4)
மொச்சைப்பயறு குழம்பு (காய்ந்த பயறு) saraswathi (0)
பச்சை மொச்சை, வாழைக்காய் குருமா senthamizh selvi (2)
மசாலா மொச்சை saraswathi (0)
சிறுகிழங்கு மொச்சை பொரியல் saraswathi (0)
ஆட்டுக்கால் மொச்சைபயறு குழம்பு saraswathi (0)
பச்சை மொச்சைப்பிரட்டல் saraswathi (0)
பச்சை மொச்சைக்கூட்டு saraswathi (0)
பச்சை மொச்சைக்குழம்பு saraswathi (0)
மொச்சைகொட்டை கருவாட்டு குழம்பு Jaleela Banu (0)
மொச்சை வறுவல் saraswathi (0)
கருப்பு மொச்சை கொட்டை குழம்பு Shanthi (1)
மொச்சைகொட்டை காரக்குழம்பு sanravi (2)
மொச்சை குழம்பு arusuvai_team (3)
பரங்கிக்காய் மொச்சை பொரியல் senthamizh selvi (0)
மொச்சைக்கொட்டை ஸ்நேக்ஸ் Asma (4)
கருவாட்டுக் குழம்பு arusuvai_team (2)
மொச்சைக்கொட்டை முருங்கைக்காய் புளிக்குழம்பு Mrs.Mano (2)