பாகற்காய் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
பாகற்காய் குழம்பு arusuvai_team (0)
பாகற்காய் வறுவல் balanayagi (2)
பாகற்காய் சம்பல் imma (1)
பாகற்காய் சிப்ஸ் Priya Jayaram (3)
பாகற்காய் குழம்பு Krishnamercy (0)
பாகற்காய் கூட்டு bharathivenkat (4)
பாகற்காய் வற்றல் Priya Jayaram (7)
பாகற்காய் தொக்கு senthamizh selvi (8)
பாகற்காய் வறுவல் arusuvai_team (2)
பேக்டு பாகற்காய் சிப்ஸ் mrs.kala (13)
பாகற்காய் சம்பல் imma (1)
பாகற்காய் தொக்கு Susri27 (6)
பாகற்காய் கருவாடு கூட்டு musi (13)
பாகற்காய் தால் kavisiva (13)
பாகற்காய் குழம்பு arul sivam (19)
பாகற்காய் தொக்கு KavithaUdayakumar (15)
பாகற்காய் பிரட்டல் KavithaUdayakumar (11)
பாகற்காய் குழம்பு Susri27 (11)
பாகற்காய் வறுவல் Vani Vasu (30)
பாகற்காய் குழம்பு Vani Vasu (2)
பாகற்காய் சிப்ஸ் swarna vijayakumaar (22)
பாகற்காய் ரசவாங்கி arusuvai_team (1)
பாகற்காய் பிரட்டல் Susri27 (10)
பாகற்காய் பொரியல் amina mohammed (28)
பாகற்காய் குழம்பு n.jayalakshmi (34)