சுரைக்காய் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
சுரைக்காய் தயிர் கறி Krishnamercy (0)
சுரைக்காய் தோசை kesheelaraj (3)
இறால் சுரைக்காய் குழம்பு balanayagi (2)
சுரைக்காய் சப்ஜி Kavitha Dayanithi (1)
சுரைக்காய் அடை sumathi_thiru (4)
சுரைக்காய் கேசரி Vaany (13)
சுரைக்காய் பால்கறி senthamizh selvi (3)
தட்டப்பயிறு சுரைக்காய் குழம்பு senthamizh selvi (8)
சுரைக்காய் பால் கூட்டு senbagababu (0)
சுரைக்காய் கூட்டு Sangee senthil (9)
சுரைக்காய் தோல் துவையல் Vr Scorp (0)
சுரைக்காய் தயிர் கறி Vr Scorp (0)
சுரைக்காய் அடை sundari arjun (0)
சுரைக்காய் கூட்டு hameed fathima (7)
சுரைக்காய் சப்ஜி Muthulakshmi (0)
சுரைக்காய் பப்பு amina mohammed (5)
சுரைக்காய் பால் கூட்டு manjula arasu (0)
சுரைக்காய் பத்திய கூட்டு srividhyaiyer (0)
சுரைக்காய் பாயாசம் Nithyadeviselvakumar (16)
சுரைக்காய் கபாப் appufar (5)
சுரைக்காய் கூட்டு senbagababu (19)
இறால் சுரைக்காய் குழம்பு Vr Scorp (0)
சுரைக்காய் அல்வா geethaachal (0)
சுரைக்காய் கட்லெட் senthamizh selvi (0)
ஈஸி சுரைக்காய் கூட்டு saraswathi (1)