கத்தரிக்காய் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
எண்ணெய் கத்தரிக்காய் குழம்பு அபிராஜசேகர் (20)
கத்தரி உருளை மண்டி அபிராஜசேகர் (4)
எண்ணெய் கத்தரிக்காய் குழம்பு balanayagi (5)
பகாரா பைகன் Revathi.s (4)
கத்தரிக்காய் கொத்சு arusuvai_team (2)
வெள்ளைக்கறி Vani Vasu (3)
வாங்கி பாத் Revathi.s (4)
கத்தரிக்காய் குழம்பு Tharsa (2)
கோஸ்மல்லி Revathi.s (2)
கத்தரிக்காய் துவையல் swarna vijayakumaar (3)
முதபெல் imma (0)
தீயல் balanayagi (3)
பேகன் பர்த்தா KavithaUdayakumar (2)
சோயா கத்தரிக்காய் பிரட்டல் Tharsa (10)
சுட்ட கத்தரிக்காய் மசியல் Vaany (5)
கத்தரிக்காய் பிரட்டல் swarna vijayakumaar (15)
கத்தரிக்காய் மசாலா musi (14)
கத்தரிக்காய் சிக்கன் கிரேவி musi (9)
கத்தரிக்காய் மசாலா Vaany (15)
கொள்ளுப் பயறு குழம்பு Priya Jayaram (11)
கத்தரிக்காய் பிரியாணி Susri27 (8)
கத்தரிக்காய் வறுவல் arul sivam (11)
நெல்லை அவியல் Seethaalakshmi (17)
கத்தரிக்காய் கொத்ஸு Seethaalakshmi (18)
பிசிபேளாபாத் Vani Vasu (22)