கோவக்காய் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கோவை உருளை பொரியல் balanayagi (0)
கோவக்காய்-உளுந்து சட்னி Kavitha Dayanithi (1)
கோவக்காய் குழம்பு KavithaUdayakumar (10)
கோவக்காய் பொரியல் Vaany (17)
தொண்டேக்காய் பல்யா Vani Vasu (17)
கோவக்காய் பொரியல் arul sivam (8)
கோவக்காய் எக் கிரேவி arul sivam (1)
கோவக்காய் சட்னி harshaa (14)
கோவக்காய்-உளுந்து சட்னி harshaa (0)
கோவக்காய் பொரியல் swarna vijayakumaar (31)
கோவக்காய் வறுவல் Vani Vasu (0)
கோவக்காய் பொரியல் pavithra_ram (8)
கோவக்காய் தால்னா Vr Scorp (20)
கோவக்காய் புளிக்குழம்பு elu (9)
கோவக்காய் பொரியல் amina mohammed (9)
கோவக்காய் தால்னா Vr Scorp (0)
கோவக்காய் வறுவல் arusuvai_team (2)
மசூர் தால் கோவக்காய் சாம்பார் Jaleela Banu (3)
கோவக்காய் தக்காளி கூட்டு asiya omar (0)
கோவக்காய் கடலை பருப்பு asiya omar (7)
கோவைக்காய் உருளை பிரட்டல் asiya omar (2)
கோவைக்காய் சப்ஜி asiya omar (2)
கோவக்காய் குழம்பு saraswathi (0)
கோவக்காய் ப்ரை saraswathi (0)
கோவக்காய் பொரியல் saraswathi (2)