பரங்கிக்காய் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
பரங்கிக்காய் இனிப்பு கறி arusuvai_team (1)
பரங்கிக்காய் கீரை துவட்டல் nithyaramesh (4)
பரங்கிக்காய் மசியல் Uma Dunstan (7)
பரங்கி தேங்காய் பால் குழம்பு Uma Dunstan (7)
பரங்கிப்பிஞ்சு பால் கூட்டு jayalakshmi_sri (0)
பரங்கி பெரும்பயறு கூட்டு elu (0)
பரங்கிக்காய் பால் கறி harshaa (5)
பரங்கிக்காய் தோசை Vani Vasu (5)
பரங்கிக்காய் ரோல்ஸ் Vani Vasu (0)
பரங்கிக்காய் பால் கறி Vani Vasu (7)
பரங்கிக்காய் பாயாசம் Vani Vasu (13)
பரங்கிக்காய் பாயசம் harshaa (20)
பரங்கிக்காய் பால் கூட்டு NAGA RAM (0)
பரங்கிக்காய் கூட்டு KavithaUdayakumar (12)
பரங்கி, பூசணி அவியல் mrs.komu (0)
பரங்கிக்காய் பொரியல் KavithaUdayakumar (10)
பரங்கிக்காய் அடை manjula arasu (0)
பரங்கிக்காய் சப்ஜி manjula arasu (0)
பரங்கிக்காய் கூட்டு KavithaUdayakumar (6)
பரங்கிக்காய் புலாவ் KavithaUdayakumar (9)
பரங்கிக்காய் சட்னி KavithaUdayakumar (13)
பரங்கிக்காய் இனிப்பு கறி arusuvai_team (0)
பரங்கிக் காய் (மஞ்சள் பூசணி காய்) அல்வா srividhyaiyer (2)
பரங்கிக்காய் பொரியல் mptindira (2)
பரங்கிக்காய் பொரிமா - 2 saraswathi (0)