பீர்க்கங்காய் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
பீர்க்கங்காய் முட்டை கறி Vani Vasu (4)
பீர்க்கங்காய் வேர்க்கடலை கறி Revathi.s (2)
பீர்க்கங்காய் கூட்டு swarna vijayakumaar (16)
பீர்க்கங்காய் அடை senthamizh selvi (15)
பீர்க்கங்காய் பிரட்டல் Vani Vasu (10)
இறால் குருமா Revathi.s (9)
பீர்க்கங்காய் பால் கூட்டு KavithaUdayakumar (19)
பீர்க்கங்காய் துவையல் Ramya Karthick (9)
பீர்க்கங்காய் குழம்பு arul sivam (24)
பீர்க்கங்காய் பொரியல் senbagababu (5)
பீர்க்கங்காய் துவையல் Vani Vasu (9)
பீர்க்கங்காய் துவையல் manjula arasu (9)
கருவாடு தொக்கு amina mohammed (4)
பீர்க்கங்காய் பொரியல் Seethaalakshmi (1)
பீர்க்கங்காய் கூட்டு pavithra_ram (27)
பீர்க்கங்காய் சட்னி harshaa (13)
பீர்க்கங்காய் முப்பருப்பு கூட்டு Vr Scorp (2)
பீர்க்கங்காய் கூட்டு KavithaUdayakumar (6)
பீர்க்கங்காய் ரைஸ் elu (0)
பீர்க்கங்காய் பால் கூட்டு Vr Scorp (4)
பீர்க்கங்காய் உருளை கறி Mahalakshmiprag... (0)
பீர்க்கங்காய் சட்னி geethaachal (6)
பொரிச்ச குழம்பு Mrs.Mano (0)
பீர்க்கங்காய் தோல் புதினா துவையல் geethaachal (3)
பீர்க்கங்காய் சட்னி geethaachal (0)