எலுமிச்சை | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கோவில் எலுமிச்சை சாதம் balanayagi (3)
எலுமிச்சை சேவை Revathi.s (3)
லெமன் போஹா Vani Vasu (1)
எலுமிச்சம்பழத் தொக்கு swarna vijayakumaar (7)
லெமன் போஹா nithyaramesh (10)
லெமன் சந்தவை senthamizh selvi (15)
கேரட் லெமன் ரைஸ் Vani Vasu (2)
லெமன் போஹா KavithaUdayakumar (5)
ஐஸ்டு லெமன் டீ Vani Vasu (35)
எலுமிச்சை சேமியா Vani Vasu (2)
லெமன் ஜிஞ்சர் Priya Jayaram (6)
எலுமிச்சை சாதம் Vani Vasu (12)
எலுமிச்சை சாதம் KavithaUdayakumar (12)
எலுமிச்சம்பழத்தொக்கு mrs.komu (1)
வேப்பிலைக்கட்டி. mrs.komu (3)
எலுமிச்சை ஊறுகாய் simuke (3)
எலுமிச்சைப்பழ ஊறுகாய் Mrs vathsala Na... (5)
எலுமிச்சை பேரீச்சை ஊறுகாய் Vr Scorp (0)
எலுமிச்சை சாறு (சாதத்துக்கு) Vani Vasu (4)
எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாய் Mrs vathsala Na... (0)
உப்பு எலுமிச்சை shadiqah (0)
லெமன் ஜூஸ் வித் ஜிஞ்சர் Vani Vasu (3)
மெலன் சாலட் Vani Vasu (0)
நன்னாரி சிரப் shadiqah (0)
எலுமிச்சை ரசம் kamar_nisha (5)