காரட் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
காரட் கீர் arusuvai_team (1)
பீன்ஸ் கேரட் பருப்புக் கறி அபிராஜசேகர் (6)
கேரட் சட்னி balanayagi (3)
ஈஸி கேரட் ஜூஸ் balanayagi (4)
காரட் கேக் kesheelaraj (0)
கேரட் ஹல்வா balanayagi (5)
கேரட் ஹல்வா Revathi.s (5)
7 ஸ்டார் கேக் balanayagi (1)
கேரட் பாயசம் Revathi.s (10)
கேரட் மில்க் ஷேக் kesheelaraj (5)
காரட் மோலி KavithaUdayakumar (0)
கேரட் லெமன் ரைஸ் Tharsa (2)
கேரட் புதினா சட்னி Revathi.s (4)
கேரட் புதினா புலாவ் Revathi.s (3)
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (0)
கேரட் பர்ஃபி Kavitha Dayanithi (7)
தயிர் குழம்பு sumibabu (7)
கேரட் பட்டாணி ரைஸ் revathy.P (1)
கேரட் ஜாம் imma (8)
கேரட் பணியாரம் Tharsa (8)
கேரட் ஐஸ்கிரீம் sumibabu (25)
க்ரில் வெஜ் ஸ்டஃபிங் revathy.P (9)
கேரட் பாதாம் கீர் Seethaalakshmi (15)
கேரட் ரைத்தா musi (3)
கேரட் ஜூஸ் Uma Dunstan (6)