சேப்பங்கிழங்கு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
சேப்பங்கிழங்கு கறி (ஆர்பி க சாக்) Kalpana Saravan... (0)
சேப்பங்கிழங்கு ட்ரை ரோஸ்ட் revathy.P (2)
சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் Krishnamercy (4)
சேப்பங்கிழங்கு சுக்கா Vani Vasu (11)
சேப்பங்கிழங்கு புளிக்கறி mangamma (1)
சேப்பங்கிழங்கு ட்ரை ரோஸ்ட் Susri27 (3)
மோர் குழம்பு NAGA RAM (3)
சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் swarna vijayakumaar (30)
சேப்பங்கிழங்கு அவியல். mrs.komu (0)
சேப்பங்கிழங்கு பொரியல் harshaa (25)
சேப்பங்கிழங்கு ப்ரை geethaachal (14)
சேப்பங்கிழங்கு ப்ரை geethaachal (2)
சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் 3 senthamizh selvi (6)
சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் 2 senthamizh selvi (0)
சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் shadiqah (23)
சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் saraswathi (0)
சேப்பங்கிழங்கு கிரேவி saraswathi (0)
இறால் சேப்பங்கிழங்கு புளி குழம்பு Jaleela Banu (0)
சேப்பங்கிழங்கு இறால் ஸ்பைசி மசாலா Jaleela Banu (2)
சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் senthamizh selvi (7)
சேப்பங்கிழங்கு புளி குழம்பு Jaleela Banu (0)
சேப்பங்கிழங்கு பொரியல் saraswathi (0)
சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் Mrs.Mano (0)
சேப்பங்கிழங்கு மசாலா Manohari (2)
மொறு மொறு சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ஜுபைதா (1)