சாதம் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
வரகரிசி உளுந்தங்கஞ்சி Nikila (2)
தந்தூரி சிக்கன் பிரியாணி Revathi.s (9)
குதிரைவாலி தேங்காய்ப்பால் புலாவ் Revathi.s (7)
புளியோதரை mangamma (2)
தலப்பாக்கட்டி சிக்கன் பிரியாணி Revathi.s (11)
ஒரிஜினல் தக்காளி சாதம் balanayagi (7)
ஜப்பான் காடை பிரியாணி sumathi_thiru (1)
ஃப்ரைட் ரைஸ் arusuvai_team (4)
கம்பு சாதம் Nikila (3)
கிட்ஸ் ஆரஞ்சு பிரியாணி Vaany (4)
வெஜிடபுள் பிரியாணி nithyaramesh (3)
பார்லி பயறு பொங்கல் Vaany (0)
மட்டன் பிரியாணி arusuvai_team (3)
தேங்காய் சாதம் nithyaramesh (2)
நாசிக்கோரி - 2 kamar_nisha (2)
மாங்காய் சாதம் arusuvai_team (0)
கோவில் எலுமிச்சை சாதம் balanayagi (3)
வெஜ் பிரியாணி balanayagi (11)
பாலக் புலாவ் Vaany (1)
மட்டன் பிரியாணி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (6)
மட்டன் பிரியாணி Revathi.s (14)
ஈஸி புளிசாதம் balanayagi (11)
ஈஸி எக் ரைஸ் balanayagi (5)
செஷ்வான் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் Vaany (2)
கேப்ஸிகம் பாத் Vaany (2)