உருளைக்கிழங்கு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
பொட்டெட்டோ சீஸ் பால்ஸ் nithyaramesh (7)
ஸ்டஃப்டு மசாலா இட்லி அபிராஜசேகர் (4)
ஈஸி உருளை ஃப்ரை அபிராஜசேகர் (5)
சின்ன உருளைக்கிழங்கு டிலைட் senbagababu (1)
ஆலு பாலக் Vaany (1)
ப்ரோக்கலி ஆலு மசாலா Vaany (1)
ஆலு டிக்கி பராத்தா Revathi.s (4)
உருளைக்கிழங்கு மசாலா Revathi.s (2)
மங்களூர் கூட்டு KavithaUdayakumar (0)
ஆலுகோபி மசாலா Hemaperiss (0)
உருளைக்கிழங்கு குடைமிளகாய் சப்ஜி Revathi.s (5)
உருளை பர்ஃபி sumibabu (7)
ஜீரா ஆலு sumibabu (2)
ஆலூ டொமேட்டோ கிரேவி Revathi.s (2)
ஆப்ப ஆணம் Revathi.s (2)
ஆலு மட்டர் Kavitha Dayanithi (3)
சோயா வெஜ் குருமா Hemaperiss (2)
உருளை பான்கேக் Vaany (6)
பாவ்பாஜி மசாலா Revathi.s (5)
ஆலூ புர்தா sumibabu (5)
குஜராத்தி சீஸ் போண்டா sumibabu (5)
ஆலு ஸ்பினாச் தால் KavithaUdayakumar (3)
லீக் & உருளை சூப் Vaany (4)
உருளைக்கிழங்கு பாஜி Tharsa (4)
ப்ரெட் பகோலா Tharsa (2)