சேனைக்கிழங்கு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
எரிச்சேரி manjula arasu (2)
சேனைக்கிழங்கு 65 Krishnamercy (3)
சேனைக்கிழங்கு சாப்ஸ் Krishnamercy (10)
சேனைக்கிழங்கு போண்டா Hemaperiss (5)
சேனைக்கிழங்கு பொரியல் ganelaya (13)
சேனைக்கிழங்கு வடை elu (10)
சேனைக்கிழங்கு கட்லட் (கறி) n.jayalakshmi (3)
பால்சேம்பு குழம்பு Vr Scorp (5)
சேனைக்கிழங்கு தொகையல். mrs.komu (2)
சேனை உருளை கறி radha hari (11)
சேனைக்கிழங்கு 65 radha rani (0)
சேனை மசியல் Mahalakshmiprag... (0)
சேனைகிழங்கு சாப்ஸ் asiya omar (2)
சேனைக்கிழங்கு வறுவல் Mrs.Mano (1)
சேனைக்கிழங்கு கட்லெட் malathi (3)
சேனைக்கிழங்கு சாப்ஸ் saraswathi (0)
சேனை ரோஸ்ட் saraswathi (0)
சேனை சிப்ஸ் saraswathi (0)
சேனை வறுவல் saraswathi (0)
கொண்டைக்கடலை புளி குழம்பு Jaleela Banu (2)
சேனைக்கிழங்கு சாப்ஸ் saraswathi (0)
சேனைக்கிழங்கு வறுவல் saraswathi (0)
சேனை கிழங்கு புளி கூட்டு Jaleela Banu (0)
சேனைக்கிழங்கு ரோஸ்ட்: Mrs.Mano (3)
சேனைக்கிழங்கு டிக்கீஸ் senthamizh selvi (0)