கருணைக்கிழங்கு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கருணைக்கிழங்கு வறுவல் balanayagi (5)
தக்காளி கருணைக்கிழங்கு மசியல் Krishnamercy (1)
கருணைக்கிழங்கு கீரை பஜ்ஜி Kavitha Dayanithi (1)
கருணைக்கிழங்கு பொரியல் Tharsa (0)
கருணைக்கிழங்கு குழம்பு swarna vijayakumaar (5)
கருணைக்கிழங்கு பக்கோடா Hemaperiss (2)
கருணைக்கிழங்கு மசியல் Hemaperiss (2)
கருணைக்கிழங்கு மசியல் Seethaalakshmi (18)
கருணைக்கிழங்கு குழம்பு Vani Vasu (7)
தக்காளி கருணைக்கிழங்கு மசியல் Seethaalakshmi (0)
கருணை மசியல் amina mohammed (0)
கருணைக் கிழங்கு மசியல் Radha Balu (2)
பிடிகருணை புளிக்குழம்பு hameed fathima (0)
கருணைக்கிழங்கு மசியல் Vr Scorp (0)
கருணைக்கிழங்கு சாம்பார் Vani Vasu (15)
கருணை புளி குழம்பு amina mohammed (6)
கருணைக்கிழங்கு பொரியல் appufar (9)
கருணைக்கிழங்கு பொரியல் appufar (5)
கருணைக்கிழங்கு குழம்பு Mrs vathsala Na... (4)
கருணைக்கிழங்கு கீரை பஜ்ஜி Mahalakshmiprag... (0)
கருணைக்கிழங்கு மசாலா geethaachal (0)
கருணைக்கிழங்கு சிப்ஸ் geethaachal (0)
கருணைக்கிழங்கு கட்லெட் geethaachal (0)
கருணைக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு asiya omar (2)
கருனைக்கிழங்கு வடை Jaleela Banu (6)