ப்ரெட் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
சாக்லேட் & நட்ஸ் சாண்ட்விச் nithyaramesh (0)
ப்ரெட் ரோல்ஸ் senbagababu (1)
ப்ரெட் சாண்விட்ச் senbagababu (0)
பழ லசான்யா sumibabu (0)
ப்ரெட் புட்டு Vaany (4)
சாண்ட்விச் ரோஸ்ட் revathy.P (1)
பனீர் ப்ரெட் ரோஸ்ட் revathy.P (1)
ப்ரெட் பீட்ஸா Revathi.s (8)
பட்டர் பன்ஸ் (கிட்ஸ்) Vaany (5)
பாம்பே கார ரோஸ்ட் Hemaperiss (0)
ப்ரெட் பீஸ் மசாலா revathy.P (1)
பேச்சுலர்ஸ் ப்ரெட் டோஸ்ட் sumibabu (3)
உருளை டிக்கி sumibabu (5)
ப்ரெட் ஃப்ரைஸ் Tharsa (2)
முட்டை சாண்ட்விட்ச் revathy.P (7)
சிம்பிள் சிக்கன் சாண்ட்விச் Vaany (2)
ப்ரெட் பகோலா Tharsa (2)
சாய்துக்ரா sumibabu (11)
ஈசி ப்ரெட் உப்புமா prabashivaraj (5)
சாசேஜ் சாண்ட்விச் nithyaramesh (3)
ப்ரெட் பீட்ஸா Hemaperiss (6)
பனினி ப்ரெட் சாண்ட்விச் Vaany (7)
பான் ப்ரெட் Tharsa (19)
சலாமி சாண்ட்விச் senthamizh selvi (2)
ப்ரெட் ஸ்வீட் பால்ஸ் nithyaramesh (7)