பனீர் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ரசகுல்லா & ரசமலாய் Revathi.s (9)
பனீர் பட்டர் மசாலா senbagababu (5)
காஷ்மீரி பனீர் Vaany (5)
பனீர் குருமா Kavitha Dayanithi (1)
பனீர் பட்டர் மசாலா (தாபா ஸ்டைல்) revathy.P (9)
பனீர் பட்டாணி குருமா revathy.P (1)
ஆலு பனீர் சப்ஜி revathy.P (2)
தக்காளி பனீர் revathy.P (1)
சந்தேஷ் nithyaramesh (6)
இன்ஸ்டன்ட் ரசகுல்லா balanayagi (9)
பனீர் பீட்சா revathy.P (14)
மேத்தி பனீர் Vani Vasu (9)
க்ரீமி பனீர் குருமா Vani Vasu (11)
பனீர் மசாலா arusuvai_team (1)
பனீர் பீஸ் மசாலா shameela (23)
மட்டர் பனீர் revathy.P (17)
ஷாஹி பனீர் Vr Scorp (18)
பாலக் பனீர் harshaa (16)
பனீர் பட்டர் மசாலா Ramya Karthick (24)
கத்திரிக்காய் பனீர் குழம்பு anandhi somasundaram (12)
பனீர் பராத்தா Radha Balu (11)
பனீர் டிக்கா Vani Vasu (21)
பனீர் டிக்கா Vani Vasu (2)
பனீர் ப்ரெட் கட்லட்ஸ் Vani Vasu (23)
சன்னா பனீர் க்ரேவி Vani Vasu (17)