நூடுல்ஸ் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
சொவ்மீன் KavithaUdayakumar (1)
நூடுல்ஸ் சூப் KavithaUdayakumar (0)
ட்ரை (உலர்) நூடுல்ஸ் bharathivenkat (0)
நூடுல்ஸ் வறுவல் Revathi.s (5)
நான் கிங் ஸ்டைல் நூடுல்ஸ் Vaany (2)
சீ ஃபுட் நூடுல்ஸ் Vaany (5)
மீ கொரீங் appufar (2)
இறால் நூடுல்ஸ் (சைனீஸ்) amina mohammed (0)
இறால் நூடுல்ஸ் (மேகி) amina mohammed (1)
சிக்கன் நூடுல்ஸ் பிரியாணி amina mohammed (0)
சௌமின் (பேச்சுலர்ஸ்) amina mohammed (1)
ப்ரோகோலி நூடுல்ஸ் rasia_nisrina (11)
நூடுல்ஸ் & உருளை ப்ரை jusvyn (21)
ஈசி நூடுல்ஸ் amina mohammed (0)
ப்ரைட் மேகி amina mohammed (2)
சைனீஸ் நூடுல்ஸ் Mrs. Meenal Krishnan (0)
சொவ்மீன் (Chowmein) Vr Scorp (0)
மீங்கொரிங் rasia_nisrina (0)
எக் சிக்கன் நூடுல்ஸ் appufar (9)
வெஜ் நூடுல்ஸ் harshaa (24)
மேக்கி பூண்டு சூப் thalika (2)
எக் நூடுல்ஸ் arusuvai_team (4)
சிக்கன் நூடுல்ஸ் Mrs vathsala Na... (2)
கிட்ஸ் நூடுல்ஸ் அப்பம் elu (5)
கிட்ஸ் நூடுல்ஸ் அப்பம் elu (10)