பாஸ்தா | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (1)
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (0)
ஸ்பெகடி இன் டொமேட்டோ சாஸ் KavithaUdayakumar (3)
ஈசி பாஸ்தா KavithaUdayakumar (1)
இத்தாலியன் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (5)
ப்ரான் பாஸ்தா Vaany (3)
ஸ்வீட் கார்ன் பாஸ்தா nithyaramesh (3)
ஸ்பெகடி இன் டொமேடோ சாஸ் Ramya Karthick (0)
கிட்ஸ் பாஸ்தா thalika (1)
ஹாட் & சோர் பாஸ்தா shameela (22)
மாரினாரா பாஸ்தா Vr Scorp (7)
பெஸ்டோ பாஸ்தா - 2 Vani Vasu (2)
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா Vr Scorp (0)
பெஸ்டோ பாஸ்தா Vr Scorp (8)
மேக்ரோனி இன் ஸ்பினாச் சாஸ் Susri27 (0)
ஈஸி ஸ்பெகடி NAGA RAM (2)
ப்ரெஞ்சு பாஸ்தா kalpana venkatesan (3)
பாஸ்தா வொய்ட்சாஸ் gayathricg (8)
வெஜ் பாஸ்தா amina mohammed (5)
எக் பாஸ்தா saheli (13)
மசாலா பாஸ்தா Ramya Ramesh (19)
இனிப்பு மக்ரோனி amina mohammed (13)
சிக்கன் மக்ரோனி amina mohammed (12)
மைக்ரோவேவில் பாஸ்தா appufar (0)
ஈசி பாஸ்தா gandhiseetha (4)