துரித உணவு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ப்ரெட் சாண்விட்ச் senbagababu (0)
வெங்காயத்தாள் ஆம்லெட் Vaany (4)
ஃப்ரைட் ரைஸ் arusuvai_team (4)
ஸ்வீட் கார்ன் சாட் nithyaramesh (1)
வடா பாவ் revathy.P (2)
ப்ரெட் பீட்ஸா Revathi.s (8)
பட்டர் பன்ஸ் (கிட்ஸ்) Vaany (5)
மசாலா வேர்கடலை பொரி revathy.P (1)
தூனா மீன் சாண்விட்ச் Tharsa (2)
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (0)
சைனீஸ் ஈஸி பைனாப்பிள் ரைஸ் Hemaperiss (0)
பேச்சுலர்ஸ் ப்ரெட் டோஸ்ட் sumibabu (3)
ட்ரை (உலர்) நூடுல்ஸ் bharathivenkat (0)
பேபி கார்ன் ஃப்ரைடு ரைஸ் bharathivenkat (2)
நூடுல்ஸ் வறுவல் Revathi.s (5)
சிம்பிள் சிக்கன் சாண்ட்விச் Vaany (2)
எக் ரைஸ் Vaany (3)
ஜெய்பூரி ஆலு sumibabu (7)
சாசேஜ் சாண்ட்விச் nithyaramesh (3)
ப்ரெட் பீட்ஸா Hemaperiss (6)
பனினி ப்ரெட் சாண்ட்விச் Vaany (7)
பனீர் பீட்சா revathy.P (14)
ஃப்ரைடு ரைஸ் arusuvai_team (3)
ஸ்வீட் கார்ன் சீஸ் ரோல் nithyaramesh (5)
ஃப்ரைட் ரைஸ் nithyaramesh (11)