காளான் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மஷ்ரூம் முட்டை வதக்கல் (கிரேவி) kesheelaraj (1)
மிளகு காளான் kesheelaraj (0)
மஷ்ரூம் பார்லி சூப் KavithaUdayakumar (0)
மஸ்ரூம் டெவல் Tharsa (2)
காளான் சப்ஜி kesheelaraj (1)
மஷ்ரூம் பிரியாணி nithyaramesh (2)
காளான் புலாவ் musi (6)
மஷ்ரூம் மிளகு வறுவல் packialakshmi (3)
மஷ்ரூம் டிக்கா Renuka Rajasekaran (4)
மஷ்ரூம் கேஷ்யூ ஸ்டிர் ஃப்ரை Vani Vasu (18)
காளான் குழம்பு arul sivam (10)
மஷ்ரூம் கோஸ் ஃப்ரை musi (4)
ஈஸி மஷ்ரூம் சூப் Vani Vasu (5)
சூப் சாயுர் kavisiva (7)
சிம்பிள் மஷ்ரூம் ப்ரை julaiha (0)
மஷ்ரூம் தேங்காய் பால் கறி Vani Vasu (10)
மஷ்ரூம் ஆலூ சுக்கா Vani Vasu (3)
ஃப்ரைட் ப்ராக்கலி & மஷ்ரூம் kavisiva (9)
மஷ்ரூம் புலாவு Vani Vasu (2)
சன்னா மஷ்ரூம் கறி Vani Vasu (7)
மஷ்ரூம் மசாலா Vani Vasu (2)
காளான் பிரியாணி arul sivam (20)
காளான் குருமா shamina aziz (9)
மஷ்ரூம் டோஸ்ட் Vani Vasu (17)
மஷ்ரூம் மின்ட் பக்கோடா kavisiva (3)