வற்றல் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மீன் வறுவல் balanayagi (12)
சுலப வடகம் Seethaalakshmi (17)
பாகற்காய் வற்றல் Priya Jayaram (7)
கூழ் வடகம் Seethaalakshmi (18)
பிரண்டை வற்றல் mangamma (2)
வெங்காய கறி வடகம் Seethaalakshmi (3)
திராட்சை வற்றல் imma (18)
வெங்காய கறி வடகம் Seethaalakshmi (5)
ஜவ்வரிசி வடாம் mangamma (12)
கார வடகம் mangamma (8)
ஓட்ஸ் சாதவடகம். kumari.r (6)
ஜவ்வரிசி பொரி வடாம் mrs.komu (0)
பிரண்டை வற்றல் harshaa (2)
வெங்காய வடகம் அதிரா (4)
சாத வடகம் ESMS-4 (0)
வெங்காய வடகம் shadiqah (6)
வாழைப்பூ வடகம் Mrs vathsala Na... (0)
இலை ஜவ்வரிசி கூழ் வடகம் Seethaalakshmi (1)
வெங்காய கூழ் வடகம் Seethaalakshmi (8)
கூழ் வடகம் Seethaalakshmi (1)
சாத வடாம் senthamizh selvi (2)
அரிசி வடாம் senthamizh selvi (0)
பூசணிக்காய் வடகம். senthamizh selvi (0)
உப்பு நார்த்தங்காய் senthamizh selvi (0)
மிளகாய் - புளி வற்றல் senthamizh selvi (0)