குழம்பு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மீன் குழம்பு Revathi.s (12)
எண்ணெய் கத்தரிக்காய் குழம்பு அபிராஜசேகர் (20)
வற்றல் குழம்பு arusuvai_team (2)
தேங்காய்ப்பால் மீன் குழம்பு அபிராஜசேகர் (1)
பாகற்காய் குழம்பு arusuvai_team (0)
பருப்பு உருண்டை குழம்பு arusuvai_team (3)
சிக்கன் குழம்பு arusuvai_team (0)
வெண்டைக்காய் கார குழம்பு nithyaramesh (0)
பேபிகார்ன் வேர்க்கடலைக் காரக்குழம்பு prabashivaraj (0)
எண்ணெய் கத்தரிக்காய் குழம்பு balanayagi (5)
எள்ளு மட்டன் குழம்பு balanayagi (9)
நெத்திலி மீன் குழம்பு musi (3)
கத்தரிக்காய் கொத்சு arusuvai_team (2)
மீன் குழம்பு - 2 Vaany (0)
முட்டை பணியார குழம்பு Revathi.s (5)
கடி பக்கோடி Revathi.s (7)
கடலை மா குழம்பு Tharsa (5)
கருப்பு மொச்சை கொட்டை குழம்பு kesheelaraj (0)
நண்டு குழம்பு balanayagi (5)
முந்திரிக் குழம்பு Hemaperiss (0)
சுண்ட‌ வெச்ச‌ மீன் குழம்பு balanayagi (7)
வற்றல் குழம்பு Revathi.s (3)
இறால் அவரைக்காய் குழம்பு balanayagi (0)
கீரை குழம்பு Revathi.s (0)
புடலங்காய் குழம்பு KavithaUdayakumar (0)