கர்நாடகா | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
வெல்ல போளி balanayagi (3)
மங்களூர் கூட்டு KavithaUdayakumar (0)
பெங்களூர் சிக்கன் revathy.P (2)
பான் ஐஸ்க்ரீம் Vani Vasu (10)
முள்ளங்கி முட்டை புர்ஜி Vani Vasu (0)
யுகாதிச் சட்னி senbagababu (5)
கர்நாடகா வடை Vani Vasu (11)
பதிர் பேனி Revathi.s (18)
மட்டன் முகலாய் மசாலா Vaany (12)
மங்களூர் பன்ஸ் Vani Vasu (6)
சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் Vani Vasu (12)
நீர் தோசை & ரசாயனா Vani Vasu (12)
பைனாப்பிள் மெனஸ்காய் Vani Vasu (5)
லெமன் போஹா nithyaramesh (10)
மங்களூர் ரவா ஃபிஷ் ஃப்ரை Vani Vasu (13)
ஹலசினஹன்னு குலியப்பா Vani Vasu (14)
மெனஸ்காய் Vani Vasu (9)
ஹலசினஹன்னு கடுபு Vani Vasu (23)
ஆம் பப்பட் Vani Vasu (24)
பலாக்கொட்டை மாங்காய் அவியல் Vani Vasu (17)
ஹலசினஹன்னு அப்பா Vani Vasu (20)
அவரெக்காளு பிரியாணி Vani Vasu (13)
தொண்டேக்காய் பல்யா Vani Vasu (17)
ஷேங்கா ஹோளிகே / ஒப்பட்டு Vani Vasu (33)
சிக்கன் நூடுல்ஸ் ஆம்லெட் Vani Vasu (2)