நண்டு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
நண்டு குழம்பு balanayagi (5)
நண்டு குருமா balanayagi (0)
நண்டு கட்லெட் bharathivenkat (7)
தேங்காய் மிளகு நண்டு senbagababu (6)
கேரள நண்டு மசாலா senbagababu (2)
நண்டு மசாலா குழம்பு balanayagi (12)
சில்லி நண்டு - சைனீஸ் முறை balanayagi (3)
ஃப்ரைடு ஸ்பைசி ஸரீமீ imma (12)
நண்டு குழம்பு Uma Dunstan (20)
நண்டு வறுவல் arusuvai_team (0)
நண்டு ஃப்ரை asiya omar (3)
நண்டு குழம்பு kumari.r (2)
நண்டுமசாலா amina mohammed (0)
நண்டு வறுவல் kumari.r (10)
நண்டு வறுவல் patty65 (1)
நண்டு குழம்பு arusuvai_team (4)
நண்டு ரிச் குருமா appufar (1)
நண்டு, முருங்கைக்காய் பிரட்டல் appufar (2)
பேச்சுலர்ஸ் நண்டு கிரேவி saraswathi (0)
நண்டு கட்லெட் DHUSHYANTHY (0)
ஸ்பைசி க்ராப் மசாலா asiya omar (0)
நண்டு கிரேவி asiya omar (1)
நண்டு மசாலா shadiqah (8)
நண்டு ரோஸ்ட் rasia (0)
நண்டு குழம்பு Subha Jayaprakash (1)