ஆடு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மொரோக்கன் லேம்ப் சாப்ஸ் Vaany (1)
மட்டன் ட்ரை ஃப்ரை Revathi.s (9)
மட்டன் பிரியாணி arusuvai_team (3)
மட்டன் நீலகிரி குருமா Revathi.s (2)
எள்ளு மட்டன் குழம்பு balanayagi (9)
மட்டன் ரோகன் ஜோஷ் Revathi.s (5)
கறி தோசை Revathi.s (10)
மட்டன் சூப் balanayagi (9)
மட்டன் பிரியாணி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (6)
மட்டன் பிரியாணி Revathi.s (14)
பேச்சுலர்ஸ் மட்டன் சாப்ஸ் swarna vijayakumaar (12)
ஆட்டு எலும்பு சூப் swarna vijayakumaar (6)
மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை Priya Jayaram (4)
இறைச்சி தோரன் Vaany (3)
பேச்சுலர்ஸ் மட்டன் சுக்கா swarna vijayakumaar (5)
லால் மாஸ் swarna vijayakumaar (5)
சில்லி மட்டன் வறுவல் Revathi.s (8)
நெல்லூர் புலாவ் prabashivaraj (5)
மட்டன் யாழ்ப்பாண வறுவல் swarna vijayakumaar (13)
மட்டன் பிரியாணி appufar (8)
ஈரல் மிளகு வறுவல் Vaany (3)
மட்டன் குழம்பு arusuvai_team (1)
மட்டன் பிரியாணி Vani Vasu (19)
மட்டன் முகலாய் மசாலா Vaany (12)
மட்டன் குழம்பு Uma Dunstan (12)