கேக் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ஈஸி ப்ரூட் ஜாம் கேக் அபிராஜசேகர் (7)
ஈஸி ப்ரவ்னி வித் சிம்பிள் ஐஸிங் appufar (4)
காரட் கேக் kesheelaraj (0)
வீட் - ஓட்ஸ் பான் கேக் kesheelaraj (5)
டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் revathy.P (2)
ஜிஞ்சர் ப்ரெட் ஹவுஸ் - பாகம் 4 imma (7)
ஜிஞ்சர் ப்ரெட் ஹவுஸ் - பாகம் 3 imma (0)
ஜிஞ்சர் ப்ரெட் ஹவுஸ் - பாகம் 2 imma (2)
ஜிஞ்சர் ப்ரெட் ஹவுஸ் - பாகம் 1 imma (4)
பான் ப்ரெட் Tharsa (19)
பிறந்தநாள் கேக் imma (7)
சிம்பிள் யூல் லாக் - கேக் டெகரேஷன் imma (9)
கேரட் பனானா கேக் Vaany (12)
ஸ்பாஞ்ச் கேக் bivi (9)
ரிச் கேக் (குக்கர் முறை) appufar (23)
பனானா கேக் nithyaramesh (5)
சாக்லேட் மஃபின்ஸ் வித் பீனட்ஸ் Vani Vasu (6)
நியூட்டெல்லா கேக் nithyaramesh (8)
சாக்லேட் கேக் Vani Vasu (8)
ஆல்ஃபபெட் கேக் - J imma (13)
வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் Vaany (6)
மேங்கோ கேக் Vani Vasu (12)
எக்லெஸ் மேங்கோ கேக் Vani Vasu (18)
துனிசியா ஆம்லெட் கேக் musi (12)
மசாலா கேக் Vaany (28)