பிஸ்கட் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
டூட்டி ஃப்ரூட்டி பிஸ்கெட் revathy.pandian (7)
அரேபிய பட்டர் பிஸ்கட் sumibabu (3)
மௌரி ப்ரெட் imma (2)
கார்ன் ஃப்ளேக்ஸ் குக்கீஸ் appufar (7)
கோக்கனட் குக்கீஸ் nithyaramesh (4)
ஆல்மண்ட் கோக்கனட் மக்ரூன்ஸ் Vaany (9)
சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் Vani Vasu (5)
ஈஸி சுகர் குக்கீஸ் Vani Vasu (9)
ஆல்மண்ட் குக்கீஸ் Vani Vasu (12)
எக்லெஸ் வீட் குக்கீஸ் Vani Vasu (12)
ராகி குக்கீஸ் Vani Vasu (7)
எக்லெஸ் கீ குக்கீஸ் Vaany (12)
பட்டர் பிஸ்கட் musi (22)
கஸ்டர்ட் குக்கீஸ் Renuka (27)
தேங்காய் பிஸ்கட் musi (5)
ரிகோட்டா குக்கீஸ் mrs.kala (5)
ஃப்ளவர் ஸ்வீட் பன் shanazsijad (5)
முந்திரிப்பருப்பு குக்கீஸ் shanazsijad (10)
குக்கீஸ் musi (13)
நானஹத்தா halilafarveen (34)
கஜூர் musi (26)
பிஸ்கட் வித் ஜாம் rasia_nisrina (23)
நாகூர் உரட்டி halilafarveen (17)
பட்டர் குக்கீஸ் Susri27 (2)
மைதா பிஸ்கட் revathy.P (29)