சாலட் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
வெஜ் ஃப்ரூட் சாலட் bharathivenkat (1)
ப்ரோக்கலி சாலட் Hemaperiss (0)
கோவா முளைக்கட்டிய பயறு சாலட் packialakshmi (1)
தாய்லாந்து வெள்ளரி சாலட் sumibabu (5)
பீட்ரூட் சாலட் sumathi_thiru (1)
லெட்டூஸ் சாலட் Vaany (10)
சிக்கன் சாஸேஜ் சாலட் senthamizh selvi (16)
புடலங்காய் ஆப்பிள் சாலட் Uma Dunstan (8)
வாழைத்தண்டு சாலட் jayalakshmi_sri (2)
ஃப்ரூட் சாலட் rasia_nisrina (15)
பஷி சாலட் viji ravi (3)
பீட்ரூட் சாலட் musi (12)
மயோ சிக்கன்&வெஜ் சாலட் kavisiva (0)
ஹெல்தி சாலட் elu (0)
வெஜ் ஆல்மண்ட் சாலட் elu (0)
பூசணி சாலட் elu (0)
முளைகட்டிய பயிறு சாலட் Vani Vasu (2)
மிக்ஸ்டு சாலட் Vani Vasu (17)
கீன்வா சாலட் thalika (5)
ப்ளாக் பீன் சாலட் KavithaUdayakumar (11)
ரைஸ் சாலட் rasia_nisrina (10)
மயோ சிக்பீஸ் thalika (0)
அவொகடோ சாலட் thalika (5)
வெஜ்ஜி சிக்கன் சாலட் Abi Roshan (13)
சன்கி சாலட் Vr Scorp (0)