ஐஸ்கிரீம் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
குல்பி ஐஸ் musi (14)
மாம்பழ ஐஸ்கிரீம் revathy.P (0)
காரமல் பனானா வித் ஐஸ்க்ரீம் revathy.P (1)
ஸ்ட்ராபெர்ரி டூட்டி ப்ரூட்டி ஐஸ்க்ரீம் revathy.P (6)
பி்ஸ்தா ஐஸ்கிரீம் Tharsa (9)
பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்க்ரீம் revathy.P (4)
கேசர் பாதாம் குல்ஃபி revathy.P (1)
கோக்கனட் க்ரானிடா Priya Jayaram (2)
பப்பாளி க்ரானிட்டா Hemaperiss (3)
பான் ஐஸ்க்ரீம் Vani Vasu (10)
ஈஸி ஐஸ்கிரீம் revathy.P (7)
மலாய் குல்பி revathy.P (4)
வனிலா ஐஸ்க்ரீம் imma (9)
கஸ்டர்டு ஆப்பிள் புட்டிங் Hemaperiss (4)
கேரட் ஐஸ்கிரீம் sumibabu (25)
ரோஸ் மில்க் குச்சி ஐஸ் Vaany (27)
க்ரீமீ கஸ்டர்ட் கப்ஸ் musi (19)
பப்பாளி க்ரானிட்டா elu (0)
கோக்கனட் க்ரானிடா (Coconut Granita) Vani Vasu (2)
குல்ஃபி revathy.P (14)
ஈஸி குல்பி lulu (20)
கோல்ட் காஃபீ thalika (0)
ஈசி குல்பி Nithyagopal (4)
ஈஸி ஐஸ்கிரீம் gandhiseetha (1)
ஈசி க்ரீம் கேரமெல் jayaraje (0)