இலா - அறுசுவை உறுப்பினர் - எண் 4199

உறுப்பினர் பக்கம்
சுய விபரம்
பெயர்: இலா
உறுப்பினர் எண்: 4199
உறுப்பினராக இருக்கும் காலம் : 10 வருடங்கள் 44 வாரங்கள்
பாலினம்: பெண்
பணி: Homemaker
திருமணமானவரா:
சொந்த ஊர்:
பிறந்த நாடு:
வசிக்கும் நாடு:
உணவு குறித்த விபரம்
சமையலில் அனுபவம்: "3 - ஆறில் இருந்து பத்து வருடங்கள்"
உணவுப் பழக்கம்: சைவம்
பிடித்த உணவு வகை:
பிடித்தமான உணவுகள்:
பிடித்த உணவகங்கள்:
இதரத் திறன்கள்
தெரிந்த மொழிகள்:
பொழுதுபோக்குகள்: Reading
இதரத் திறன்கள்:
பிடித்தவை
பிடித்த நடிகர்:
பிடித்த நடிகை:
பிடித்த பாடகர்/பாடகி:
பிடித்த இசையமைப்பாளர்:
பிடித்த விளையாட்டுகள்:
பிடித்த வண்ணம்:
பிடித்த வாசகம்: