9940011064 - அறுசுவை உறுப்பினர் - எண் 59922

உறுப்பினர் பக்கம்
சுய விபரம்
பெயர்: 9940011064
உறுப்பினர் எண்: 59922
உறுப்பினராக இருக்கும் காலம் : ஒரு வருடம் 40 வாரங்கள்
பாலினம்: பெண்
பணி: accounts
திருமணமானவரா: yes
சொந்த ஊர்: chennai
பிறந்த நாடு: chennai
வசிக்கும் நாடு: chennai
உணவு குறித்த விபரம்
சமையலில் அனுபவம்: "இரண்டில் இருந்து ஐந்து வருடங்கள்"
உணவுப் பழக்கம்: சைவம்
பிடித்த உணவு வகை: sambar
பிடித்தமான உணவுகள்: idly
பிடித்த உணவகங்கள்: annachi lala kadai
இதரத் திறன்கள்
தெரிந்த மொழிகள்: tamil,english
பொழுதுபோக்குகள்: games
இதரத் திறன்கள்: tally erp9
பிடித்தவை
பிடித்த நடிகர்: dhanush
பிடித்த நடிகை: hunsika
பிடித்த பாடகர்/பாடகி: aniruth
பிடித்த இசையமைப்பாளர்: a.r rahuman
பிடித்த விளையாட்டுகள்: kannamochi
பிடித்த வண்ணம்: yellow
பிடித்த வாசகம்: amma