ஸ்ரீநா - அறுசுவை உறுப்பினர் - எண் 60779

உறுப்பினர் பக்கம்
சுய விபரம்
பெயர்: ஸ்ரீநா
உறுப்பினர் எண்: 60779
உறுப்பினராக இருக்கும் காலம் : 4 வாரங்கள் 2 நாட்கள்
பாலினம்: பெண்
பணி:
திருமணமானவரா: ஆம்
சொந்த ஊர்:
பிறந்த நாடு: இந்தியா
வசிக்கும் நாடு: இந்தியா
உணவு குறித்த விபரம்
சமையலில் அனுபவம்: "ஆரம்ப நிலை"
உணவுப் பழக்கம்: அசைவம்
பிடித்த உணவு வகை:
பிடித்தமான உணவுகள்:
பிடித்த உணவகங்கள்:
இதரத் திறன்கள்
தெரிந்த மொழிகள்: தமிழ், மலயாளம், ஆங்கிலம்
பொழுதுபோக்குகள்: வாசி
இதரத் திறன்கள்:
பிடித்தவை
பிடித்த நடிகர்:
பிடித்த நடிகை:
பிடித்த பாடகர்/பாடகி:
பிடித்த இசையமைப்பாளர்:
பிடித்த விளையாட்டுகள்:
பிடித்த வண்ணம்:
பிடித்த வாசகம்: