ஜோதிலட்சுமி - அறுசுவை உறுப்பினர் - எண் 61151

உறுப்பினர் பக்கம்
சுய விபரம்
பெயர்: ஜோதிலட்சுமி
உறுப்பினர் எண்: 61151
உறுப்பினராக இருக்கும் காலம் : 4 வாரங்கள் 4 நாட்கள்
பாலினம்: பெண்
பணி: Typist
திருமணமானவரா: Yea
சொந்த ஊர்: Krishnagiri
பிறந்த நாடு: Tamil Nadu
வசிக்கும் நாடு: Tamil Nadu
உணவு குறித்த விபரம்
சமையலில் அனுபவம்:
உணவுப் பழக்கம்:
பிடித்த உணவு வகை:
பிடித்தமான உணவுகள்:
பிடித்த உணவகங்கள்:
இதரத் திறன்கள்
தெரிந்த மொழிகள்: Tamil
பொழுதுபோக்குகள்:
இதரத் திறன்கள்:
பிடித்தவை
பிடித்த நடிகர்:
பிடித்த நடிகை:
பிடித்த பாடகர்/பாடகி:
பிடித்த இசையமைப்பாளர்:
பிடித்த விளையாட்டுகள்:
பிடித்த வண்ணம்:
பிடித்த வாசகம்: