அதிரா - அறுசுவை உறுப்பினர் - எண் 6504

உறுப்பினர் பக்கம்
சுய விபரம்
பெயர்: அதிரா
உறுப்பினர் எண்: 6504
உறுப்பினராக இருக்கும் காலம் : 10 வருடங்கள் 26 வாரங்கள்
பாலினம்:
பணி: தற்சமயம் இல்லத்தரசி:)
திருமணமானவரா:
சொந்த ஊர்:
பிறந்த நாடு:
வசிக்கும் நாடு: பிரித்தானியா
உணவு குறித்த விபரம்
சமையலில் அனுபவம்:
உணவுப் பழக்கம்:
பிடித்த உணவு வகை:
பிடித்தமான உணவுகள்: உறைப்பான உணவுகள். குருமா வகைக் கறிகள் எல்லாமே.....
பிடித்த உணவகங்கள்:
இதரத் திறன்கள்
தெரிந்த மொழிகள்:
பொழுதுபோக்குகள்: கதை,கவிதை (எழுதுதல்-படித்தல்). புத்தகங்கள் வாசித்தல், சினிமா, பிள்ளைகளுடன் games விழையாடுதல்
இதரத் திறன்கள்: page making(computer) தையல், fabric painting
பிடித்தவை
பிடித்த நடிகர்:
பிடித்த நடிகை:
பிடித்த பாடகர்/பாடகி:
பிடித்த இசையமைப்பாளர்:
பிடித்த விளையாட்டுகள்:
பிடித்த வண்ணம்:
பிடித்த வாசகம்: