கேளுங்கள் மானிட பதர்களே! மூன்றுவேளை நீங்கள் உண்ண நாங்கள் உழைக்கிறோம் ஒருவேளையாவது எங்களை நினைத்ததுண்டா?... more
3 years 8 months ago
மன்திலி டார்கெட் மன்திலி டார்கெட்டோடு வலம்வரும் சேல்ஸ்மேனும், போலீஸ்மேனும் விரிக்கின்ற வலையில்... more
3 years 8 months ago
உயிரே! என்றும் உன்னைப் பிரியாத வரம் வேண்டும் நான் வாழ உன் பார்வை ஒன்றே போதுமே!! கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் கனவுகள்... more
3 years 9 months ago
என் தேவதை தேவதை கதை படித்தது உண்டு கேட்டதும் உண்டு ஆனால் பார்த்ததுண்டா??!! நான் பார்த்திருக்கிறேன்! அதன் அன்பை... more
3 years 9 months ago
வேண்டாம் அம்மா இந்த உலகம். போதும் இந்த துவாக்குடி போவோம் வேறுலகம் தேடி ... கருவறையில் இருக்கும்போதே நம்மை... more
3 years 9 months ago
அம்மாவின் ஸ்பரிசம் தொட்டு எழுந்த காலங்கள் கடந்தன.. இன்று அலாரத்தின் எரிச்சல் சத்தம் கேட்டு எழுந்த நாட்கள் கசந்து... more
3 years 9 months ago
சகோதரன் எத்தனை திட்டுகளை வாங்கியிருப்பாய் என்னிடம் எத்தனை அடிகளை பெற்றிருப்பேன் உன்னிடம் அம்மாவிடம்... more
3 years 9 months ago
அன்பின் ஏக்கம் உண்மையான அன்பை மட்டும் தேடும் என் ஏக்கங்கள் தேடிக் கொண்டே இருக்கிறது என்... more
3 years 9 months ago
நேசம் விளக்கினை அணைத்தாலும் அதன் பிம்பம் விழிக்குள் இருக்கும்!!! விலகி சென்றாலும் உன்னுருவம் என்னுள் மறைய... more
3 years 9 months ago
அம்மா அமுதசுரபியின் அர்த்தம் தெரிய வேண்டுமா ? படைத்தவனிடம் கேட்காமல் வேலையில்லா பட்டதாரியிடம் கேள்... more
3 years 9 months ago
மழை ! மழை !! மழை !!! பனங்கீற்றுக்கள் குடை பிடித்துக்கொண்ட குடும்பம் - சுவாசிக்கிறது மழைக்கு... more
3 years 9 months ago
பறந்து விரிந்த மணல்பரப்பில் அழகிய ஓவியம் உன் கால் தடம்....... - M. சுபி வாடகை ஏதும்... more
5 years 11 months ago