ஆரோக்கிய உணவு
உயிர் வாழ உணவு தேவை என்பது சாதாரண வாக்கியம். வெறும் வாழ்தல் என்பதனைத் தவிர்த்து, ஆரோக்கியமாய் வாழ்தல் வேண்டும் என்றால்... more
11 years 8 months ago
ஆறு சுவைகள்
பழங்கால இந்திய மருத்துவங்களும், ஆயுர்வேதமும் நா அறியக்கூடிய சுவைகளை ஆறு வகைகளாகப் பிரிக்கின்றன. ஆயுர்வேதம், உடலின் ஆறு... more
11 years 8 months ago
யாருக்கும் புரியாது இருந்த ஒரே கை வளையலும், கழுத்தின் தாலியும் கல்லூரிக்கட்டணமாய் ஆனாலும் களிப்போடு... more
11 years 8 months ago
அம்மா சுமையைச் சுகமாக்கி சுமந்து சுகமடைந்தாய் உதிரத்தை அமுதாக்கி உயிரூட்டினாய் பத்தியச் சோறுண்டு... more
11 years 8 months ago
இணைய நட்பு - திருமதி. கமலா என் வீட்டுச் சன்னலில் பூ வைத்துப் போனவள் முகம் மட்டும் காட்டவில்லை பூ மட்டும்... more
11 years 8 months ago
சிகரெட் காதலியே! அன்று... கண்டதும் காதல் கொண்டேன் கடிதத்தில் உள்ளம் உரைத்தேன் காத்திருந்தேன் துணை வருவாயென... more
11 years 8 months ago
அம்மா எங்கே? காக்கையின் கூட்டில் கடும் இனக்கலவரம் கதறுது குயிலின் குஞ்சு குஞ்சுக்குத் தெரியாது வஞ்சனை... more
11 years 8 months ago
தனிமை இராத்திரி.. அரையிருளாய் எரியும் வண்ண விளக்கு நடுங்கும் நிழலுடன் நனைந்த நான் அரைகுறையாய் துவட்டிய... more
11 years 8 months ago
முதல் வணக்கம் அறுசுவை இது இணையதளமில்லை... நம்மை இணைக்கும் களம். இதயம் களைப்படைந்தால் இளைப்பாற்றும் இனிய... more
11 years 8 months ago