பிற மொழி பாடல்கள்

இனிய வலை தோழிகளே
வணக்கம். நாம் உலகின் பல நாடுகளில் இருக்கிறோம். அந்த நாட்டில் உள்ள சிறந்த பாடல்களை பகிர்த்து கொள்வோம்.

This song Nominated for oscar
http://www.youtube.com/watch?v=Pa1ewRpU-qw

நீ சிரிக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் மரணம் உன்னை விட்டு விலகி நிற்கும்

மேலும் சில பதிவுகள்