ஸ்டாகின் துனி தி.நகரில் எங்கு கிடைக்கும்?

Hi Friends,

I need your help to get stockins cloth and flower loom in chennai.

I searched in all fancy stores near by our area.. But i couldnt get?

Pls help me.

Thanks

Padma

தி.நகர் ரங்கநாதன் தெருவில் நுழைந்து சிறிது தூரம் சென்றதும், வலது புறம் இண்டியா டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்ற துணிக்கடை இருக்கும். அதை ஒட்டிய ஒரு சிறிய சந்தில் வரிசையாக கடைகள் இருக்கும். அங்கே ராஜா த்ரெட்ஸ், பாண்டியன் ஸ்டோர் என்ற கடைகளில் நீங்கள் கேட்கும் துணி, இன்னும் பிற பொருட்களும் வாங்கலாம்.

Thanks Admin Sir

All is Well

பாண்டியன் மற்றும் பாத்திமா கடைகளில் flower loom விசாரித்து விட்டேன் . அங்கு ஸ்டாக் இல்லை . ராஜா thread ஸ்டோர்ஸ் கடையில் உள்ளது .

Thanks Ramya

All is Well

மேலும் சில பதிவுகள்