வாங்க வாங்க விடுகதை பகுதிக்கு வாங்க

இனி எல்லா அக்காங்களும் இங்க வந்து உங்க புதிர் , வினா விடை பற்றிய தகவல்களை இங்கே சொல்லுங்க

saptingala ena special

Honesty is the best policy

சாப்டேன் நீங்க‌ சாப்ட்டிங்கலா

sapten pa

Honesty is the best policy

நிம்மதிக்கு விரியும்; நிலை மாறினால் சுருங்கும். அது குடை தான

In our life, we belive all the people, but we are not believes himself.

Answer pannunga pls

ஓகே

மேலும் சில பதிவுகள்