சிக் கென்று இடுப்பு கிடைக்க"

சிக் கென்று இடுப்பு கிடைக்க"

இடுப்பு, தொடை சரியான அளவு.

உயரம் இடுப்பு தொடை
153 86 47
155.5 86 48.5
158 87.5 51
160.5 89 52
163 91.5 53
165.5 94 54.5
168 95 56

உயரத்தின் அளவு வைத்து இடுப்பு அளவும், தொடையின் அளவும் சரியாக உள்ளதா தொரிந்துக் கொள்ளவும்.
சரி இல்லை எனில் குறைப்பது நல்லது.

இதனால் பல வியாதியில் இருந்து நம்மை காத்துக் கொள்ளளாம்.

குறிப்பு:
இந்த அளவு கோள் பெண்கலுக்கு மட்டும் தான்.

ஆண்கலுக்கு இல்லை.

உயரம் இடுப்பு தொடை
153 86 47
155.5 86 48.5
158 87.5 51
160.5 89 52
163 91.5 53
165.5 94 54.5
168 95 56

"முயற்சியால் பயிற்சியால் கிடைக்குமே வெற்றி"

"வாழ்க வளமுடன்"
*பிரபாதாமு*

மேலும் சில பதிவுகள்