Your Vote Plz .....

உங்கள் பதிவு அவசியம் ........

உலாக பண சரிவு எங்க பார்த்தாலும் பண விகிதம் குறைவு

இதிளிரிந்து மீள்வோமா ?

உங்கள் பதிவு ப்ளீஸ் ..............

ரியாசபி

நிச்சயம் மீளலாம்.. அரசியல்வாதிகள் வழிவிட்டால்....!

அன்புடன்
ஜா...

அன்புடன்
ஜா...

இவ்ளோ நாள் எங்க போய்ட்டீங்க...

இன்னும் சரியாமல் இருந்தா சரி...........

gold விலையை பார்த்தீர்களா...

மேலும் சில பதிவுகள்