முள்ளங்கியும் மட்டன் குழம்பும்

அன்பு தோழிகளுக்கு, வணக்கம். சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில் தாமோதரன் சார் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த 'முள்ளங்கி ம்ட்டன் குழம்பு' செய்முறை தெரிந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி

மேலும் சில பதிவுகள்