என் மகனின்பள்ளிக்கு செல்வது பற்றி

என் மகனுக்கு 3.5 வயதுகுரை பிரவசதில் பிற்ந்தான் நல்லா சுறுசுறுப்பா இருப்பான் ஆனால் மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பான்..பள்ளிகுட்தீற்கு இப்ப அனுப்பலமா? இல்லை இன்னும் 6மாதம் ஆகட்டுமா? வீட்ல சொல்லி தருகிறேன் நல்லா சொல்றான்.

மேலும் சில பதிவுகள்