தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் பிளீஸ்......

தோழிகளே வணக்கம்,
பருப்பு, மாவு, கடலை வகைகளில் பூச்சி, புழு வருவதை எப்படி தடுப்பது?

மேலும் சில பதிவுகள்