பப்படி சாட்

ஹாய் பப்படி சாட் ரெஸிப்பி தெரிந்தால் சொல்லுங்களே தேங்ஸ்

ஹாய் பப்படி சாட்(PAPDI CHAAT) ரெஸிப்பி தெரிந்தால் சொல்லுங்களே (The taste is really good i'm tempting) தேங்ஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்