என் கேள்விக்கு என்ன பதில்

எனக்கு left tube block@endometriosis உள்ளது.இது சரி செய்ய முடியுமா?நான் தாயாக முடியுமா? சொல்லுங்கள் தோழிகளே.

மேலும் சில பதிவுகள்