யாராவது doctor

யாராவது doctor இருகிஙளா எனகு சந்தகம் திருங்கப்பா

Hi
im not a Doctor, final year medical student.if you have personal contact me at saibama@hotmail.com otherwise ask it here.
if i cant help you, i will ask my teaching drs.
thanks
selvibabu

thanks for ur reply i ll send u mail
வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வளமுடன்

மேலும் சில பதிவுகள்