சைனஸ் தலைவலி...

எனக்கு ரொம்ப நாளாக தலையில் நீர் கொண்டுள்ளதால், நெற்றிப்பொட்டில் நரம்பு புடைத்துக்கொண்டு அடிக்கடி வலி ஏற்படுகிறது. இதனால் வீட்டிலும் சரி அலுவலகத்திலும் சரி பெரும் சிரமமாக உள்ளது.
இந்த சைனஸ் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்களேன்...

take steam inhale for every 3 hrs,(put some vicks vaporub in the boiling water )go to the doctor they'll prescribe some antibiotic,if u dont take any medicine it leads to ear infection,so get treat as early as possible.(xperience)avoid frequent hair wash.

dear friends,
i am new to this site. chennai la enga ovulation strips kidaikkum. pls help pannunga. yaaraavadhu therindhaal sollunga.

Hai Rupa,
I dont know which country you are from.I searched ur profile.but no details.Iam in singapore.I bought it for my sister.There are so many brands.In Indian money it costs around 1500-2000.I was not able to get that in India.
thank you

i have not seen chennai.i dont know exactly.but u can try in major and popular pharmacies.u can also search in google

மேலும் சில பதிவுகள்