குட்டி தேவதை

எனக்கு அழகான பெண் தேவதை கிடைத்திருக்கிறா. sorry குட்டி அழுகிறா bye bye

Congraulations Saki, enjoy with your small angel and take care yourself.

வாழ்த்துகள் சகி...நீங்களும் குழந்தையும் நலமா?... குட்டி தேவதைக்கு என்ன பெயர்?

அன்புடன்
ஹாஷினி

அன்புடன்
ஹர்ஷினி அம்மா :-).

மேலும் சில பதிவுகள்