Anybody from KUMBAKONAM???

அன்பான அருசுவை தோழிகளே. என் பெயர் ஜஹபர் நிஷா, புதிதாக அருசுவை தோழியாக இணைந்துள்ளேன். என்னையும் உங்கள் தோழியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்களேன்.
கும்பகோணம் தோழிகள் இங்கு இருகிறார்களா?????

மேலும் சில பதிவுகள்